Our Team

Jen

JEN NAITO
FOUNDER – MANAGING DIRECTOR

Thu Liz

THU LIZ
CO-FOUNDER

Nhat Le

NHẤT LÊ
MARKETING TEAM

Trang Tran

TRANG TRẦN
PROJECT TEAM

Barney

BARNEY PHẠM
PROJECT TEAM

Thuy

NGHIÊM TRIỀU THỦY
EDIT TEAM

Thuha

THU HÀ
MAKE-UP TEAM