Oishi

Crack, crack, crack tuyệt đỉnh giòn tan.
Pinattsu phá tan rảnh miệng, rộn vang chuyện Tết