[TVC] MILO

 

Thể thao không quan trọng bạn là ai, vóc dáng thế nào, xuất phát điểm ra sao.
Thể thao chỉ cần biết bạn học được những gì.
Dù bạn thấy gì ở chính mình, thể thao luôn tìm thấy nhà vô địch trong mỗi người.
Với thể thao, ai cũng là nhà vô địch!
Cùng MILO nuôi dưỡng nhà vô địch!

Behind The Scene:

Facebook Comments