[TVC] CAFÉ PHỐ

Uống Café Phố là vui hết ngày
Khỏi lo căng thẳng mệt mỏi lo toan
Nào mình cùng uống Café Phố nhé.

Behind The Scene: 

Facebook Comments