[TVC] BIA VIỆT

Một dự án shoot gần 10 ngày trời <3
Cùng Bia Việt trên khắp mọi miền đất Việt.
Anh em dù ngoài Bắc hay trong Nam, trên đất liền hay đảo xa, dẫu bao khác biệt vẫn sẻ chia nhiều điểm chung đầy tự hào.
BIA VIỆT DÂNG CAO, TỰ HÀO CHẤT VIỆT.

Behind The Scene: 

Facebook Comments