NINH DƯƠNG LAN NGỌC

    ALL    A    B    C    D    Đ    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z

NGUYỄN CAO KỲ DUYÊN
October 12, 2016
THANH THỦY
October 11, 2016

NINH DƯƠNG LAN NGỌC

  • Height  ---
  • Weight ---
  • Chest    ---
  • Waist   ---
  • Hip       ---
  • Shoes    ---
  • Shirt     ---

Year of birth: 1990
• TV serial and movie actress
- TV serials: Vừa đi vừa khóc, Gia đình phép thuật, Người
đẹp bình dương,…
- Movie: Cánh đồng bất tận, Long Ruồi, Tèo Em, Hên mà
xuôi,…
• The first prize of Bước nhảy hoàn vũ 2015.
• Achieved “The most favorite actress” prize of Mai Vàng.

Add to shortlist
Portfolio PDF
Polaroid PDF
Model Media Package

rr
ninh-duong-lan-ngoc-goi-cam-voi-vest-khong-noi-y
ninh-duong-lan-ngoc-dep-quyen-ru
ninh-duong-lan-ngoc-ban-chat-cua-toi-la-gai-ngoan
mon-mat-ngam-ninh-duong-lan-ngoc-dep-khong-ty-vet-ninh-duong-lan-ngoc-dep-khong-ty-vet-3-1461895111-width500height778
mjn1437979991-1
ln_1-0210
lanngoc2_clrs
ninh-duong-lan-ngoc-72-1461217290
n10
a
1429938302-bdeasao10_cgem
1428822799-ninh-duong-lan-ngoc-11
2546d39a-a2ba-4c2b-a998-ea1885a2a1dd
8u9a8168
001-3ee9b