CASTING CALL

    ALL    A    B    C    D    Đ    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z

December 21, 2018

[CASTING CALL] OB quay cho một nhãn hàng về thực phẩm quay ngày 2 hoặc 3/12

December 21, 2018

[CASTING CALL] JOB chụp cho một nhãn hàng NƯỚC TẨY TRANG vào ngày 17/12

November 27, 2018

[CASTING CALL] JOB quay cho nhãn hàng DẦU GỘI quay vào khoảng từ ngày 3/12 đến 14/12

November 27, 2018

[CASTING CALL] JOB quay cho một nhãn hàng về thực phẩm quay ngày 2 hoặc 3/12

November 26, 2018

[CASTING CALL] JOB quay cho một nhãn hàng SỮA quay ngày 3/12

November 24, 2018

[CASTING CALL] JOB quay cho một nhãn hàng SỮA quay ngày 3/12 ( thứ 2 )

November 23, 2018

[CASTING CALL] jOB quay cho MẠNG ĐIỆN THOẠI quay ngày 28/11

November 22, 2018

[CASTING CALL] JOB quay cho một nhãn hàng về thực phẩm quay ngày 2 hoặc 3/12

November 15, 2018

[CASTING CALL ] JOB quay cho nhãn hàng TRÀ TÚI LỌC mới quay ngày 19 hoặc 20/11.

November 15, 2018

[CASTING CALL ] JOB quay cho hãng HÀNG KHÔNG

November 15, 2018

[CASTING CALL] JOB quay cho nhãn hàng XE HƠI tại ĐÀI LOAN khoảng từ ngày 9/12 đến 15/12

November 9, 2018

[CASTING CALL] JOB quay cho nhãn hàng BÀN ỦI mới quay ngày 19 hoặc 20/11

November 7, 2018

[CASTING CALL] JOB quay cho nhãn hàng NGÂN HÀNG quay ngày 21 hoặc 22/11

November 5, 2018

[CASTING CALL] JOB quay cho nhãn hàng MÌ ĂN LIỀN mới quay ngày 13/11

November 1, 2018

[CASTING CALL] JOB quay cho nhãn hàng BEER quay ngày 4/11 , thử đồ ngày 3/11