CASTING CALL

    ALL    A    B    C    D    Đ    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z

June 21, 2018

[Casting call] JOB quay cho nhãn hàng SỮA quay vào khoảng ngày 30/6 và ngày 1/7

June 11, 2018

[CASTING CALL] JOB quay cho nhãn hàng NƯỚC GIẢI KHÁT quay ngày 15/6

June 11, 2018

[CASTING CALL ] JOB quay cho nhãn hàng SIÊU THỊ quay vào khoảng ngày 15/6

June 9, 2018

[CASTING CALL ] JOB quay cho nhãn hàng BỘT LÀM BÁNH quay vào khoảng đầu tháng 7

May 30, 2018

[CASTING CALL ] JOB quay cho nhãn hàng NƯỚC TĂNG LỰC quay ngày 8/6

May 24, 2018

[CASTING CALL] JOB quay cho nhãn hàng BÁNH NGỌT quay ngày 31/5

May 21, 2018

[ CASTING CALL] JOB CHỤP HÌNH cho các CÔNG CHÚA NHÍ vào ngày 20/5

May 15, 2018

[ CASTING CALL ] Job quay mới cho nhãng hàng Điện máy , Điện lạnh. Dự kiến quay vào ngày 23-24/5

May 15, 2018

[CASTING CALL ] JOB quay cho nhãn hàng TÃ GIẤY chụp ngày 20/5 quay ngày 28/5

May 15, 2018

[ CASTING CALL ] JOB quay cho nhãn hàng KEM ĐÁNH RĂNG

May 8, 2018

[CASTING CALL] JOB quay cho nhãn hàng ĐỊA ỐC Quay ngày 20 hoặc 21/5

May 4, 2018

[CASTING CALL] JOB QUAY cho nhãn hàng BÁNH

May 4, 2018

[CASTING CALL] JOB CHỤP HÌNH cho nhãn hàng SỮA

April 27, 2018

[CASTING CALL] JOB quay cho nhãn hàng KẸO CHEWING GUM QUAY NGÀY 11/5

April 18, 2018

[CASTING CALL] JOB quay cho nhãn hàng DẦU HÀO quay vào ngày 4/5