CASTING CALL

    ALL    A    B    C    D    Đ    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z

May 21, 2019

[CASTING CALL] JOB TẢ GIẤY.

May 14, 2019

[CASTING CALL] JOB quay cho nhãn hàng CHÁO ĂN LIỀN , dự kiến quay ngày 13/5.

May 14, 2019

[CASTING CALL] JOB quay NGÂN HÀNG mới, dự kiến quay ngày 14-15/5.

May 13, 2019

[CASTING CALL] JOB quay cho nhãn hàng Nước trái cây SỮA dự kiến quay ngày 3/4 và 5/4.

May 13, 2019

[CASTING CALL] JOB quay cho nhãn hàng BỘT GIẶT.

May 13, 2019

[CASTING CALL] JOB quay cho nhãn hàng NƯỚC TĂNG LỰC tại THÁI LAN.

May 13, 2019

[CASTING CALL] JOB quay cho nhãn hàng SỮA tại #MANILA#philippines.

May 13, 2019

[CASTING CALL] JOB quay cho nhãn hàng TẢ GIẤY dự kiến chụp hình ngày 19/3.

May 13, 2019

[CASTING CALL] JOB quay cho nhãn hàng BÁNH tại HÀN QUỐC.

May 13, 2019

[CASTING CALL] JOB quay cho nhãn hàng MÁY LỌC NƯỚC dự kiến quay ngày 15/3.

May 13, 2019

[CASTING CALL] JOB quay cho nhãn hàng ĐIỆN MÁY dự kiến quay ngày 16/3.

May 13, 2019

[CASTING CALL] JOB quay cho nhãn hàng SỮA dự kiến quay ngày 13/3.

May 13, 2019

[CASTING CALL] JOB quay cho NHÃN HÀNG SỮA dự kiến quay ngày 12/3.

May 13, 2019

[CASTING CALL] JOB quay cho SẢN PHẨM VỆ SINH NHÀ CỬA dự kiến quay ngày 12/3.

May 13, 2019

[CASTING CALL] JOB quay cho ỨNG DỤNG DI CHUYỂN dự kiến quay ngày 12-13/3.